Vooropleiding en intake

Iedereen met de juiste vooropleiding kan een opleiding, cursus of workshop volgen bij Gelderpoort. Voor de vakopleidingen is een afgeronde technische VMBO-opleiding vereist. De veiligheidstrainingen voor de verplichte BEI- en VIAG-certificaten kunnen uiteraard alleen worden gevolgd door monteurs met de betreffende vakdiploma's of reeds behaalde Stipel certificaten van hetzelfde niveau.

Screening op motivatie, houding en gedrag

Het succes van onze opleidingen staat of valt met de motivatie en inzet van de cursisten. Hierop worden kandidaten voor de vakopleidingen in het intake-gesprek gescreend.

Onze selectie op houding en 'gretigheid' komt de sfeer en effectiviteit van de lessen zeer ten goede. Ook wordt zo voorkomen dat cursisten voortijdig afhaken zonder diploma, met alle frustratie en verspilde kosten van dien.

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt er in samenwerking met de werkgever per cursist een persoonlijk opleidingsplan vastgesteld. Dit plan geeft inzicht in de doorlooptijd en de kosten waarmee men rekening kan houden. Leerlingen die vlot de theorie en de praktijkopdrachten afronden, zijn dan sneller klaar. En leerlingen die meer aandacht nodig hebben, krijgen extra ondersteuning.

Leren in eigen tempo

Leren en aftoetsen doen cursisten in hun eigen tempo. Tijdens de lessen zitten cursisten van verschillende niveaus en werkgevers door elkaar. Zo leren ze niet alleen van de docent en lesstof, maar steken ze ook van elkaar veel op.

Mogelijkheid om eerder je diploma te halen

Wie de oefenstof aantoonbaar beheerst, kan meteen opgaan voor de toets, zowel voor theorie als voor de proeve van bekwaamheid voor de praktijk. Vlotte cursisten kunnen zo eerder hun diploma halen dan via een traditionele klassikale opleiding. Ook het verplichte praktijkprogramma hebben ze dan helemaal afgewerkt volgens het kwalificatiedossier. Wel zo efficiënt. Ook voor de werkgever. Hoe eerder die zijn medewerkers volwaardig kan inzetten, hoe beter.

Leren wanneer het de cursist en werkgever uitkomt

Cursisten volgen de lessen op dagen en tijden die hún (of hun werkgever) het beste uitkomen. Het opleidingscentrum is op werkdagen geopend van 08.00 tot 21.00 uur.

Ook thuis online leren

Meer flexibiliteit en minder verletkosten, dat wil iedereen!

Veel cursussen en trainingen kunnen ook -gedeeltelijk- online gevolgd en afgetoetst worden via ons e-learningplatform. Zo heb je het lesmateriaal altijd tot je beschikking en maak je je toets in een vertrouwde omgeving. Handig toch?

Op de pagina 'Opleidingen' herken je de opleidingen die -gedeeltelijk- online gevolgd kunnen worden aan het @-symbool.

Persoonlijke aandacht en begeleiding

Gelderpoort biedt cursisten een overzichtelijke, informele leeromgeving, waarin cursisten en docenten elkaar kennen en bij voornaam aanspreken. Iedereen krijgt de persoonlijke aandacht en begeleiding die nodig is om te slagen voor de toets of het examen.

Lesmateriaal sluit aan op praktijk

De theorielessen voor de vakopleidingen bereiden cursisten optimaal voor op het examenprogramma van het ROC. Het lesmateriaal voor de praktijklessen is samengesteld door de stichting BLEI, in nauwe samenwerking- en overleg met vakdocenten, het ROC, netbeheerders, SBB, KIWA, certificeringsinstantie STIPEL, Bouwend Nederland en Uneto VNI.

Lesstof altijd actueel

Met hun beide benen in de infrapraktijk zijn de Gelderpoort-praktijkdocenten altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken in hun vakgebied. Actuele marktontwikkelingen, nieuwe technieken en veranderingen in wet- en regelgeving verwerken ze direct in de lesstof, zodat deze altijd up-to-date is.

Leren in ontspannen en informele sfeer

Bij Gelderpoort leren en oefenen cursisten in een kleinschalige, toegankelijke leeromgeving, waarin praktische doeners zich helemaal thuis voelen.

Net als in het monteursvak is er een echte handson-cultuur, waarin docenten en cursisten er samen 'voor gaan'. De lijnen zijn kort en de omgangsvormen vriendelijk en informeel. Vragen worden direct beantwoord en wie ergens mee zit, krijgt direct het steuntje in de rug dat hij/zij nodig heeft.

In de pauzes ontspannen cursisten en docenten samen in de gezellige kantine. Dit komt de sfeer, saamhorigheid en motivatie zeer ten goede.

Harde waarborgen voor kwaliteit

Gelderpoort levert echte vakmensen af, die hun vak verstaan en in elke situatie veilig kunnen werken. Ook de 'kneepjes' van het vak hebben ze volledig onder de knie. Vanuit hun eigen jarenlange ervaring in de infrapraktijk leren onze gekwalificeerde vakdocenten de cursist hoe ze alle risico's en valkuilen in hun werk kunnen voorkomen en beheersen.

Op de kwaliteit van de lessen en examens wordt toegezien door het ROC, netbeheerders en instanties als BLEI, SBB, KIWA/IBEX, STIPEL, Bouwend Nederland en Uneto VNI.