Erkende examenlocatie

Ook alle theorie- en praktijkexamens worden afgenomen in het opleidingscentrum. Gelderpoort is door KIWA/IBEX aangewezen als landelijke examenlocatie voor de examens van BEI en VIAG. Door de ROC’s is Gelderpoort aangewezen als locatie voor de proeve van bekwaamheid voor de reguliere monteursopleidingen.
Ook is Gelderpoort de examenlocatie voor de diverse midden- en hoogspanningsgarnituren.