Start vakopleidingen

Het gaat beginnen!

Omstreeks februari/maart start Opleidingscentrum Gelderpoort in samenwerking met ROC Graafschap College wederom met de vakopleidingen (1e) monteur laagspannings-, middenspannings- en gas-,water-, warmte- distributie.

Nieuwe kwalificatiedossiers, en nu?

Het mbo werkt met nieuwe kwalificatiedossiers. Door de verbeterde opbouw, omvang en transparantie kunnen scholen het onderwijs beter uitvoeren. Scholen konden de herziene kwalificatiedossiers per 1 augustus 2015 vrijwillig invoeren. Vanaf 1 augustus 2016 zijn ze verplicht.

Wat is veranderd?

De kwalificaties zijn op vier punten herzien:

  1. Voortaan bestaat de opleiding uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Dankzij deze stevige opbouw is de samenhang in de dossiers duidelijker.
  2. Een aantal dossiers werd op een andere manier geclusterd. Voor scholen levert dit houvast op voor een doelmatige opleidingsorganisatie en voor bedrijven leidt het tot beter inzetbare arbeidskrachten.
  3. Er is beter beschreven aan welke eisen een mbo’er moet voldoen om een diploma te behalen, bijvoorbeeld welke kennis en vaardigheden nodig zijn.
  4. Kwalificatiedossiers werden dunner en overzichtelijker gemaakt.
  5. Lesstof conform de BLEI. 

klik voor de uitgebreide toelichting hier. 

Opzet en duur.

De vakopleiding bestaat uit theorielessen en praktijklessen. De theorielessen worden door het ROC verzorgd en de praktijklessen door Opleidingscentrum Gelderpoort. De lessen worden veelal in de middag-avonduren gevolgd zodat er overdag gewerkt kan worden, wel zo efficiënt!

De lesstof van BLEI is modulair opgebouwd en wordt in overleg met de docent op eigen tempo doorlopen. De praktijklessen lopen zoveel mogelijk synchroon met de theorielessen zodat de vertaalslag tussen theorie en praktijk optimaal gemaakt kan worden. Tussentijds wordt de praktische kennis met regelmaat beproeft door het afnemen van een Proeve van Bekwaamheid.

De duur van de opleiding is gemiddeld  1,5  jaar gebaseerd op twee lesavonden in de week. Snelle leerlingen worden uiteraard niet afgeremd en minder snelle leerlingen aan alle kanten ondersteunt door een professioneel team van specialisten.

Meer informatie.

Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave, kun je contact opnemen met één van onze medewerkers via of 038 443 1456.