Slaag-zakregeling keuzedelen twee jaar uitgesteld

Op 1 augustus 2016 is de herziene kwalificatiestructuur voor het mbo geïntroduceerd. De keuzedelen zijn een nieuw onderdeel in deze structuur en zijn gekoppeld aan de slaag-zakregeling. Door deze invoering zijn de beroepsopleidingen extra uitdagend en aantrekkelijk geworden. In eerste instantie was het de bedoeling om de slaag-zakregeling mee te laten tellen voor de studenten die in 2018-2019 starten met hun opleiding. Door de uitvoerende partijen is aangegeven dat er meer tijd nodig is voor het implementeren van de keuzedelen.

Door minister, Jet Bussemaker, is een brief opgesteld met daarin het verzoek om de regeling uit te stellen met een duur van twee jaar. Deze aanvraag ligt nu bij de tweede kamer ter goedkeuring. Het is de bedoeling dat de hernieuwde kwalificatie structuur met de slaag-zakregeling haar intrede maakt in het schooljaar 2020-2021.

 

Meer informatie over de zak-slaagregeling en de implementatie hiervan is te vinden op
https://www.s-bb.nl/nieuws/uitstel-invoering-slaag-zakregeling-keuzedelen?utm_source=Onderwijsinstellingen&utm_campaign=bdf3a1c2cf-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_12&utm_medium=email&utm_term=0_2672fe99b3-bdf3a1c2cf-52624777