Ontwikkeling keuzedelen monteursopleiding in volle gang

Sinds augustus 2016 werkt het MBO met nieuwe kwalificatiedossiers. Voortaan bestaat de opleiding uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel.

Basisdeel:

Het beroepsgerichte basisdeel: de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen van toepassing op alle profielen in het kwalificatiedossier

Profieldeel:

Dit betreft de kerntaken en werkprocessen, van toepassing voor een specifieke kwalificatie voor zover die niet van toepassing zijn op alle profielen in het dossier

Keuzedeel:

Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren. Met de keuzedelen kan een leerling zich specialiseren in zijn eigen vakgebied of specifieke vaardigheden aanleren maar ook de verbreding opzoeken naar een ander vakgebied. Een keuzedeel kan tevens een opstap zijn naar een opleiding op een hoger niveau.

De volgende keuzedelen worden ontwikkeld:

(1e) monteur gas, water en warmte:

 • Kabel leggen;
 • Detectiemethodes Gas;
 • Detectiemethodes Warmte;
 • Onconventionele aanlegmethodes van Distributieleidingen water;
 • Assisteren bij een Gasstation;
 • Aanleg Gastransportleidingen;
 • Aanleg Watertransportleidingen;
 • Aanleg Warmte transportleidingen;
 • Spuien en desinfecteren van een Waterdistributienet.

(1e) monteur laagspanning:

 • Huisinstallaties;
 • Slimme meters;
 • OV-installaties bovengronds;
 • Verkeersregelinstallaties.

(1e) monteur middenspanning:

 • Slimme Distributienetten;
 • Veiligstellen van MS-kabels;
 • Schakelen van MS-kabels;
 • Meten en Beproeven.
In maart start Opleidingscentrum Gelderpoort in samenwerking met ROC Graafschap College wederom met de vakopleidingen (1e) monteur laagspannings-, middenspannings- en gas-,water-, warmte- distributie. Meld je aan via de knop opleidingen/aanmelden op onze website of neem contact op met één van onze medewerkers.