Alleen monteurs met een geldig BEI- of VIAG-certificaat mogen werken aan de netten van nutsbedrijven. Opleidingscentrum Gelderpoort verzorgt deze veiligheidstrainingen en examens op alle niveaus. Alle praktijksituaties worden in onze praktijkruimtes geoefend en geëxamineerd.

'APK' voor hercertificering

Tot 6 maanden voor de afloop van hun 3-jaarlijkse certificeringstermijn kunnen monteurs al op voor hercertificering. Hiermee voorkomen ze het risico dat ze te laat opgaan voor het examen. Met deze 'APK'-regeling hoeft niemand één dag zonder geldig certificaat te zitten.   

 1. VIAG VOP G-assistent
 2. VIAG VOP G-meters
 3. VIAG VP G-aanleg
 4. VIAG VP G-meterkast
 5. VIAG VP G-LD
 6. VIAG AVP G-LD-netten
 7. VIAG AVP G-netten
 8. VIAG AVP G-stations
 9. VIAG AVP G-distributie
 10. VIAG WV G-meterkast
 11. VIAG WV G-LD-netten
 12. VIAG WV G-netten
 13. VIAG WV G-distributie